действие

Показване на бутоните
Скриване на бутоните